JM does not take responsibility for the translation

Vård och omsorgsboende

Seniorgården har lång erfarenhet av att bygga vård- och omsorgsbostäder med hög kvalitet och förhöjd tillgänglighet. Ett eget hem är ett grundläggande mänskligt behov och avgörande för självkänsla, integritet och trygghet. Därför måste både den egna lägenheten och de gemensamma rummen i ett vårdboende upplevas som ett hemlikt och trivsamt boende. Detta är utgångspunkten då Seniorgården utvecklar vård och omsorgsboenden för äldre. De boende skall kunna leva ett gott liv i sitt eget hem, känna trygghet och gemenskap även om omvårdnadsbehovet ibland är omfattande.

 

Ett hemlikt boende

Seniorgården lägger stor vikt vid både inre och yttre miljö för att åstadkomma ett hemlikt boende. Såväl personliga som gemensamma kök och rum ger förutsättningar för både avskildhet och samvaro med grannar, personal och besökare. För att skapa hemkänsla är det viktigt att känna igen rumsindelningen även om alla rum inte är skilda åt av väggar. Målet är att skapa en attraktiv ute- och innemiljö som stimulerar såväl fysiskt som intellektuellt.  

Det grönskande uterummet

Utemiljön är en viktig del av bostadsmiljön. En sinnenas trädgård med promenadslingor, odlingsbänkar och porlande vatten möjliggör trevliga uteaktiviteter samt bidrar till hälsa och välbefinnande. Målet är att skapa en attraktiv utemiljö som stimulerar såväl fysiskt som intellektuellt. Utrymmena byggs för enskilda aktiviteter samt gemenskap med de som bor i huset, besökare och personal. Promenadaslingor och möjlighet till trädgårdsarbete är stimulerande och kan bidra till hälsa och välbefinnande. Vi bygger vackra och anpassade balkonger på våra hus. Våra utemiljöer planeras av erfarna landskapsarkitekter, med kunskap om det som skapar trygga, tillgängliga och trivsamma utemiljöer för äldre.

Trevliga hem och bra arbetsmiljö

Utöver det goda boendet skall lokalerna ge förutsättningar för god arbetsmiljö och effektiv verksamhet. Lokalerna utformas i samråd med kommuner samt olika vård- och omsorgsföretag i enlighet med Seniorgårdens ramprogram. Seniorgårdens program är utvecklat i samråd med boende, personal, fastighetsutvecklare, konsulter och forskare. Ambitionen är att i allt väsentligt överträffa gällande standard vad gäller tillgänglighet, byggregler, färgsättning samt inte minst energi- och miljökrav.

En självklar samarbetspartner

Seniorgården lägger stor vikt vid att hitta rätt konsulter och arkitekter som är väl bekanta med den här typen av boenden. Seniorgården är en självklar samarbetspartner, vare sig det gäller att ackvirera, utveckla, äga eller förvalta äldreboenden. Några av våra samarbetspartners är bland annat Attendo och Vardaga.

Jämför bostäder