JM does not take responsibility for the translation

Inspirerande och trygga utemiljöer

Gården och utemiljön är en viktig del av din nya bostad. Här finns möjligheter till aktiviteter, avkoppling och gemenskap. Våra landskapsarkitekter skapar gröna rum som du kan njuta av under lång tid framöver.

Du får alltid en välplanerad och inspirerande utemiljö. Alla våra gårdar är planerade för att vara naturligt vackra och lätta att sköta. De skiljer sig i storlek och läge men har flera saker gemensamt:

  • Träd, buskar och växter, valda för att du ska kunna njuta och inspireras året om.
  • Sittplatser i sol och skugga. Mötesplatser för en pratstund, en god bok eller en fika.
  • Uteplatserna utformas så de är tillgängliga och vindskyddade.
  • Ljust och tryggt med många ljuskällor även mellan parkering, gångväg och entré.
  • Gångar med hård, plan markbeläggning för hög tillgänglighet. Tydligt markerad kant av gräs eller kantsten för ökad synlighet.
  • Lättillgängliga soputrymmen alternativt nergrävda behållare för enkel sopsortering.

Pergola och växthus

Vi försöker alltid planera in något extra på gården till exempel en pergola, ett växthus eller odlingslådor.

Gör något tillsammans

Utmana grannen i spel eller grilla med dina vänner. På många gårdar finns det plats för aktiviteter som exempelvis utomhusträning och boule.

Jämför bostäder