JM does not take responsibility for the translation

Seniorgården "goes greener"

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i en bostad byggd av oss. Våra hus har alltid haft fokus på klokt byggande, men från 2008 byggs alla våra hus som energieffektiva hus. Det betyder att vi tagit ytterligare ett steg in i framtidens klimatsmarta boende.

Det här är ett lågenergihus

Bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är standard i Seniorgårdens lågenergihus. Det innebär kapade uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp. Att bostaden dessutom är byggd för att underlätta en grönare vardag med bland annat sunda naturmaterial, energisnåla vitvaror, vattensnåla installationer och utrymmen för källsortering gör ju inte saken sämre. 

Vi bedriver en kontinuerlig produktutveckling, under 2011 höjde vi prestandan ytterligare med bland annat energieffektivare fönster i flerbostadshus (Uw-värde 0,9 W/kvmK) samt väderprognosstyrning på uppvärmningen. Väderprognosstyrning innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på inköpt energi.

De projekt med flerbostadshus som vi från våren 2011 startade har en energianvändning på 40–70 kWh/kvm och år. Kravet i Boverkets Byggregler, för närvarande 90 kWh uppmätt energianvändning per kvadratmeter och år exklusive hushållsel, uppfylls alltså med god marginal.

Jämför bostäder