JM does not take responsibility for the translation

Hållbart samhällsbyggande

Med hållbart samhällsbyggande menar vi både att ta ekonomiskt ansvar och att ta socialt och miljömässigt ansvar.

Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga miljöfrågor vill Seniorgården vara ett trovärdigt och klokt val för våra kunder. Förutom det självklara att våra bostäder ska vara attraktiva och trygga är det också naturligt för oss att lägga stort fokus på miljöfrågorna.

Lågenergihus

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i en bostad byggd av oss. Våra hus har alltid haft fokus på klokt byggande, men från 2009 byggs alla våra hus som energieffektiva hus. Det betyder att vi tagit ytterligare ett steg in i framtidens klimatsmarta boende.

 Läs mer om våra lågenergihus

Spara energi

Sedan många år har alla våra bostäder energisnåla vitvaror, energisnåla fläktar och lågenergiarmaturer i allmänna utrymmen. Våra hus projekteras sedan 2008 alltid med vattenburna uppvärmningssystem med värmeåtervinning. Värmekälla är vanligtvis fjärrvärme eller el kombinerad med värmepump.

 Läs mer om våra miljöanpassade bostäder

Jämför bostäder