JM does not take responsibility for the translation

Socialt

Seniorgården bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. Genom nära dialog med kommunanställda, boende, kunder och näringsidkare samverkar vi för att skapa bra närområden där vi bygger.

Levande bostadskvarter

Våra bostadskvarter levandegör staden stora delar av dygnet. Hus och kvarter bebos av människor som är hemma lite mer. Det innebär också möjligheter att etablera närservice som kommer andra till nytta. Alla kan ta del av de vackra och funktionella utemiljöer som skapas runt våra seniorbostäder. Det innebär aktiva, tillgängliga bostadskvarter för fler.

Trygghet och social gemenskap

Seniorgården utvecklar trygga och säkra boendemiljöer med ljusa  allmänna utrymmen, väl upplysta gårdar och öppen sikt runt gångar. Vi satsar på ökad granngemenskap genom mötesplatser både i och runt våra hus. Tillgång till gemensamhetslokal och övernattningsrum möjliggör social gemenskap mellan människor och bidrar till trivsamma och väl  fungerande föreningar.

En sund företagskultur

Seniorgården utgår från JM-koncernens uppförandekod för medarbetare. Den säkerställer att vi agerar klokt i vårt dagliga arbete och vägleder oss inom arbetssätt, säkerhet, diskriminering, korruption med mera. Kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska lyckas. Vi tror på kompetensutveckling med affärsnytta och hållbara relationer med medarbetare som trivs och växer i sitt arbete.

Jämför bostäder