JM does not take responsibility for the translation

Ekonomisk hållbarhet

Framgångsrik ekonomisk hållbarhet är en del av den löpande verksamheten. I allt från inköpsprocesser till val av leverantörer. Men det handlar också om en övergripande samhällsnytta och om mjuka värden. Bra bostäder och möjlighet till gemenskap bidrar till att människor mår bättre och kan bo kvar i sina hem längre. Det är ett långsiktigt värdeskapande för lokalsamhället och människorna som bor i våra bostäder.

Kvalitet och verksamhetsstyrning

Vi arbetar utifrån ett tydligt ledningssystem med syfte att stödja och styra mot enhetligt arbetssätt, minskade kostnader och ökat kundvärde. Exempelvis genom:

  • Strukturerad projektering – enhetliga projekteringsanvisningar styr utformningen av kvalitetskritiska komponenter. Säkerställer att tidigare erfarenhet används i hela verksamheten.
  • Strategiska inköp – med utgångspunkt i våra projekteringsanvisningar tecknas långsiktiga ramavtal med leverantörer som vill utvecklas i samverkan med oss.
  • Lean i produktion – genom processorientering, tydliga arbetsbeskrivningar, förbättringsarbete samt stort personligt engagemang, ansvar och kompetens i byggproduktionen.
  • Enhetlig tidsplanering – bidrar till bättre kvalitet och förutsägbarhet i projekten.

Vi håller vad vi lovar

Seniorgårdens hållbarhetsarbete är ett långsiktigt åtagande. De krav och ambitioner vi ställer på oss själva och vår verksamhet ska också motsvaras av våra leverantörer.

Jämför bostäder