JM does not take responsibility for the translation

Vi bygger hållbart nu och för framtiden

Under trettio år har vi byggt hållbara bostadskvarter och bidragit till en positiv samhällsutveckling. I det vi kallar möjligheternas boende ingår hållbara värden som sund boendemiljö, trygghet och social gemenskap.

Tillsammans med vårt moderbolag JM AB, tog vi tidigt ansvar för att minska vårt klimatavtryck men en hållbar framtid omfattar också trygghet i småskaliga bostadskvarter och social gemenskap mellan grannar.

Din nya svanenmärkta bostad

Ett hållbart boende handlar också om trygghet och gemenskap i fungerande bostadskvarter. I våra hus bor ofta av människor som är hemma lite mer. Det gör att vi kan etablera närservice och mötesplatser som kommer många till nytta. Det innebär aktiva bostadskvarter, ökad trygghet och ett långsiktigt värdeskapande för lokalsamhället.

Läs mer

I våra kvarter

I våra hus bor ofta människor som är hemma lite mer. Det ger utrymme för närservice och mötesplatser som kommer många till nytta. Det innebär aktiva bostadskvarter, ökad trygghet och ett långsiktigt värdeskapande för lokalsamhället.

Socialt

  • Attraktiv stad
  • Social sammanhållning
  • Byggande för trivsel och välmående

Läs mer

Miljö

  • Resurseffektivt byggande
  • Robusta ekosystem
  • Frisk miljö

Läs mer

Ekonomi och styrning

  • Samhällsengagemang
  • Människan i fokus
  • Livskraftigt företag

Läs mer

Jämför bostäder