JM does not take responsibility for the translation

Användarvillkor

Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av Seniorgården AB som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från denna hemsida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner material från den.

Teknikrekommendationer för vår webbplats

För att använda Seniorgårdens webbplats behöver du moderna versioner av de vanligaste webbläsarna. För att kunna se innehållet rekommenderar vi att du använder senaste versionen eller max en version bakåt av följande webbläsare:

- Safari
- Chrome
- Internet Explorer/Edge

Detta gäller både för mobila enheter och på datorer.

För att kunna använda alla funktioner på vår webbplats måste din webbläsare tillåta Javascript och cookies.

Vi testar kontinuerligt nya webbläsare och versioner, men det kan ta ett tag innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut på vår webbplats.


Policy för behandling av personuppgifter

Seniorgården har som målsättning att alla personer vars personuppgifter behandlas av Seniorgården alltid skall kunna känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att hans/hennes personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. 

Seniorgården kommer att följa nationell datalagstiftning gällande insamling och användning av till individer kopplade data (personuppgifter), såsom Personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen reglerar behandlingen av personuppgifter och kommer att tillämpas för de flesta av Seniorgårdens aktiviteter. 

Information 
Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adresser, som du lämnar till Seniorgården kommer att behandlas såväl manuellt som av datorer. 

De personuppgifter du lämnar behandlas i syfte att kunna förse dig med den information och tjänster som du begärt, samt i marknadsföringssyfte och för uppföljning av försäljning/produktutveckling. 

Seniorgården kan komma att lämna ditt namn, e-postadress och/eller postadress till tredje part såsom till paketeringsföretag eller distributörer av våra produkter för att kunna uppfylla ditt önskemål. Dessa förser dig å våra vägnar med den information eller de produkter som du visat intresse för. Lämnade data kan överflyttas till affärspartners såväl inom som utanför EU. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, samt rätta till dina personuppgifter. Seniorgården kommer att respektera denna rättighet så långt det är möjligt för att kunna uppfylla sina juridiska förpliktelser.
Denna sida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter. 

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Dessa cookies används för olika funktioner såsom beställning av informationsmaterial, val av språk och insamling av information för att mäta hur du använder sidan för att hjälpa Seniorgården att förbättra webbplatsen. Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på sidan kan begränsas.

Varumärkesinformation
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Seniorgården.
Seniorgårdens varumärke och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av Seniorgården. All användning av Seniorgårdens varumärken i annonsering och marknadsföring av Seniorgårdens produkter kräver ett formellt medgivande. 

Begränsad användning
Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör Seniorgården eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av Seniorgården. Av informationen på Seniorgårdens webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte Seniorgården skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda - om tillämpligt - i din organisation följer dessa begränsningar. 

Seniorgården medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter. 

Friskrivning från ansvar
Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om Seniorgården länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Seniorgården har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

Seniorgården ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om Seniorgården har underrättats om möjligheten till sådana skador. 

Vidare garanterar Seniorgården inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. Seniorgården kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Seniorgården förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. 

Användaruppgifter
Allt material, information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna sida kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt "sub licensable" och icke tillhörande någon. Seniorgården har inga skyldigheter rörande denna kommunikation. Seniorgården kan visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda kommunikationen tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på sidan för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Om du har lagt in personliga data på sidan eller på annat sätt överfört data till Seniorgården, godkänner du därmed att Seniorgården använder dessa uppgifter för att utvärdera din information eller marknadsföra Seniorgårdens produkter och tjänster, inklusive rätten att överföra data till ett tredje land och visa information på Internet. Seniorgården ansvarar under den svenska Personuppgiftslagen för behandlingen av uppgifterna och du kan kontakta Seniorgården i fall av oriktiga uppgifter eller andra frågor relaterade till personuppgifter. 

Övrigt
Seniorgården kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. Seniorgården reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning. 

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Jämför bostäder