JM does not take responsibility for the translation

Vilken typ av personuppgifter sparar vi?

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Beroende på vilken eller vilka kategorier av registrerade du tillhör kan vi komma att spara olika typer av personuppgifter om dig. Notera att det inte är i samtliga fall vi sparar dessa uppgifter men att det kan komma att ske. 

Allmänheten: Kontaktuppgifter, arbetsgivare, person den registrerade besöker (vid besök), registreringsnummer för fordon, personnummer (vid besök på byggarbetsplats).

Anhörig: Kontaktuppgifter, personnummer (vid förteckning över personer i ledande ställning), information om familj (vid förteckning över personer i ledande ställning).

Arbetssökande: Kontaktuppgifter, personnummer, CV, utbildning och skola, foto, resultat från genomförda tester, omdöme.

Borgenär: Kontaktuppgifter, adress, körkortskopia, personnummer.

Intressent: Kontaktuppgifter, adress.

Intressent – IR: Kontaktuppgifter, adress.

Intresseorganisation: Bild, text med uttalande från registrerad.

Kund - Alla kategorier: Kontaktuppgifter, bilder, text med uttalande från registrerad, bankuppgifter, födelseår, aktieinnehav JM, utbildning.

Kund – Boendetjänster: Kontaktuppgifter, personnummer.

Kund - Garanti JME: Kontaktuppgifter.

Kund – Hyresgäst: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, anställningsinformation, lön, fastighets- och bolagsinnehav, hyresbidrag, bankuppgifter, borgensman, god man, information om andrahandsuthyrning, objektsnummer, ej betald avgift, civilstånd, information om utmätning, medborgarskap.

Kund – Inredning: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, kopia på ID, bankuppgifter, språk, eventuell tillfällig vistelseort.

Kund – Intressent: Kontaktuppgifter, personnummer, inkomst (inklusive pension), arbetsgivare, lånebehov, kontantinsats, kopia på ID, värde på nuvarande boende.

Kund – Köpare: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, kreditupplysning, finansieringsbevis, bostadslån, driftskostnader, bankuppgifter, värde på nuvarande boende, inkomst (inklusive pension), arbetsgivare, kontantinsats, kopia på ID.

Kund - Köpare av fastighet: Kontaktuppgifter, personnummer, kreditupplysning.

Kund - VIP-kund: Kontaktuppgifter, personnummer.

Kund – Äganderätt: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, bankuppgifter, kopia på ID.

Leverantör: Adress, personnummer, bilder, närmast anhörig, personbeskrivning, organisationstillhörighet, befattning, ID-nummer Startbank, text med uttalanden från registrerad, all typ av känslig information kan förekomma vid arbetsplatsincident.

Leverantör – bemanning: Personnummer, anställningsnummer, kön, hälsotillstånd vid försäkringsärenden, omdömen, CV, all typ av känslig information kan förekomma vid arbetsplatsincident.

Leverantör - privat fastighetsägare: Kontaktuppgifter, personnummer, bankuppgifter.

Sakägare: Kontaktuppgifter, adress, personnummer.

Utomstående: Namn, adress, bild, text med uttalanden från registrerad.

Jämför bostäder