Personuppgiftslagen

Vid Intresseanmälan
Seniorgården AB kommer att behandla dina ifyllda personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det intresse du visat för Seniorgårdens bostäder.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Seniorgården eller av Seniorgården anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

För VIP-kund
Seniorgården AB kommer att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna sända tidningen SeniorBonytt, skicka dig nyhetsbrev, ge dig förtur till Seniorgårdens bostäder, ge dig åtkomst till medlemsskyddade sidor på seniorgarden.se samt för att kunna administrera din betalning av årsavgiften.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Seniorgården eller av Seniorgården anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som JM-koncernen behandlar kan du skicka en skriftlig begäran till JM AB, att: Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm.

Seniorgården förbehåller sig rätten att ändra uppsatta villkor. Du som VIP-kund informeras om eventuella ändringar via kundtidningen SeniorBonytt.

För Nyhetsbrev
Seniorgården AB kommer att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna skicka dig nyhetsbrev.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Seniorgården eller av Seniorgården anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som JM-koncernen behandlar kan du skicka en skriftlig begäran till JM AB, att: Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm.

Seniorgården AB förbehåller sig rätten att ändra uppsatta villkor.

OK