JM does not take responsibility for the translation
Strandviks Flyglar
Till salu Se lediga bostäder

Värmdö / Gustavsberg

Strandviks Flyglar

Utmärkt sjöläge i vacker parkmiljö

Pågående arbete

Information om vad som pågår i området.

Gamla Skärgårdsvägen 
Kommunen har påbörjat sitt arbete med att bygga om Gamla Skärgårdsvägen. Deras entreprenör R&R Markentreprenad bygger om muren vid Villa Strandvik och lägger om ledningar. Därefter ska cykelväg anläggas. Detta arbete innebär att Gamla Skärgårdsvägen kommer att vara enfilig under en tid och styras med trafikljus. Deras arbeten med vägen beräknas bli klara hösten 2019.

Byggnation av kommande kvarter
Seniorgården har påbörjat byggnationen med att hägna in byggområdet och fälla träd. Trädens som fälls är i överenskommelse med kommunen och plantering av många nya träd kommer att ske under projektets slutfas, se situationsplanen som finns med bland bilderna på hemsidan. Byggnadsarbetena kommer att pågå fram till inflyttningarna som planeras ske under kvartal 4 2019 och kvartal 1 2020. Villa Strandvik kommer varsamt att renoveras och byggas om till bostäder.

Saneringsarbeten 
I maj månad planerar Värmdö kommun att påbörja sitt arbete i parken nedanför Strandviks Flyglar. Bland annat ska en del mindre välmående träd och sly tas bort och en strandpromenad ska byggas. Innan de påbörjar detta arbete kommer Seniorgården att sanera parken och ta bort befintliga föroreningar, vilket mestadels består av porslinsrester som finns i marken. Detta för att skapa en välmående parkmiljö.

Här hittar ni mer information om kommunens arbete av området kring Strandviksparken.  


Text senast uppdaterad 2018-03-26

Bild från Strandviksparken från 2018-03-27.

Majoriteten av de träd som ska tas bort har fällts. Ett fåtal till kommer att tas bort nedanför nyproduktionen på grund av att dem är i dåligt skick. Beslut om vilka träd det blir och utförandet ansvarar kommunen för.

Situationsplan över Strandviks Flyglar

Jämför bostäder