JM does not take responsibility for the translation
22

måndag

oktober

2018

Vad har hänt på bygget i oktober?

Den senaste månaden har det hänt mycket i kommande kvarteret Flaggspelet och här kan du se en kavalkad av bilder med bildtexter som beskriver vad som sker.

Den vänstra bilden ovan visar ditsättning av stämptorn för burspråk i trapphus fem, på den högra pågår gjutning av portikplattan.

Till vänster pågår ditsättning av första hålbjälklaget över portiken och den högra bilden visar ditsättning av andra hålbjälklaget.

Vacker utsikt över Östra Kanalstaden vid utsättning av balkong för trapphus fem.

Jämför bostäder