JM does not take responsibility for the translation

Frågor & Svar

Vad är Seniorgården original?

Seniorgården Original är en fast grundinredning som är komponerad för att passa din bostad. Originalinredningen har genomgående hög kvalitet, är tidlös och lättskött. Den är utvald av våra inredare och bildar en genomtänkt helhet där alla detaljer stämmer fint ihop och skapar en röd tråd. Naturmaterial, god formgivning och smarta funktioner för varje enskilt rum är kärnan i Seniorgården Original.

Har alla bostäder samma originalinredning?

Seniorgården Original kan skilja sig mellan olika bostäder. Originalinredningen för respektive bostadsprojekt hittar du i katalogen Inredningsval som hör till bostaden.

Var hittar jag katalogen Inredningsval?

På sidan för varje säljstartat bostadsprojekt här på webben ligger en bläddringsbar pdf som heter "Inredningsval". När du bokar en bostad får du en katalog i pappersformat.

Måste mina val vara klara inför mötet inredningsval?

Det är bra om du hunnit titta igenom inredningsvalsbroschyren och förbereder dig så långt som möjligt innan mötet. På mötet träffar du en inredningsansvarig som guidar och hjälper dig att slutföra dina val.

Finns det golvvärme i badrummen inuti flerbostadshus?

Vi installerar inte komfortelvärme i golv som standard av följande skäl: I nybyggda välisolerade byggnader är golvtemperaturen i princip samma som rumstemperaturen, cirka 21 grader Celsius. Detta gäller oberoende av årstid. Trots nya mer energisnåla produkter ger komfortelvärme en negativ klimatpåverkan och ett tillskott till den globala uppvärmningen. Om komfortelvärmen står på året runt (med drifttid och temperatur enligt inställd förprogrammering) beräknas den dra cirka 300–400 kWh/år vilket motsvarar en elkostnad på ca 400–500 kr/år.

Om du som kund ändå vill ha komfortelvärme i badrummet finns det att köpa till som tillval.

Kan jag komplettera köksinredningen?

Om du efter tillträdet av bostaden vill komplettera med exempelvis en extra knivlåda eller inredning till garderober gör du det direkt med respektive leverantör alternativt deras återförsäljare. Samtliga leverantörer för din bostad hittar du i katalogen Inredningsval.

Vad är det för golvbeläggning på balkong/uteplatsen?

Vi lägger betongplatta på balkong och terrass om inget annat anges. Vi erbjuder inte tillval av golvtrall eller annat golvmaterial.

Kan jag välja bort produkter jag inte vill ha?

Vissa produkter har du möjlighet att välja bort från din bostad. Fråga den som är inredningsansvarig i ditt bostadsprojekt vilka produkter det gäller.

I övrigt gäller avtalet med Bostadsrättföreningen, där Seniorgården har förbundit sig att leverera bostäderna med redovisad utrustning enligt kontraktshandling.

Kan bostadsrättsföreningen få ersättning för produkter som väljs bort?

Nej, avtalet mellan Seniorgården och Bostadsrättföreningen gäller och bostäderna ska innehålla avtalad utrustning. Om ni som kund (brf) väljer bort en produkt som är ett möjligt frånval utgår ingen ersättning.

Kan jag köpa eget material/inredning som ni monterar i bostaden?

Nej, vi kan inte lämna garantiansvar för produkter utanför Seniorgårdens inredningssortiment.

Kan bostadens planlösning ändras efter mina egna önskemål?

På bostadsbladet som finns för respektive bostad ser du vilka väggar som kan väljas till eller bort, så kallade till- och frånvalsväggar. Planlösningarna är noga genomtänkta för att vara funktionella och för att uppfylla myndigheternas krav på bland annat tillgänglighet.

Finns det väggar som är ljudreducerade?

Väggar mot bad/tvätt, wc/dusch och wc har en ljudreducerande skiva mellan gipsskivorna. Det ger ca 5 dBA ökad ljudreduktion. Du som kund kan göra tillval på ljudreducering i mellanvägg.

Vad tål gipsväggar?

Vad du kan hänga upp på gipsväggarna, bärighet och vilken plugg eller skruv du ska använda finns angivet i Skötselpärmen som finns på Bostadsrättsföreningens hemsida.

Vad gäller för markiser och inglasning av balkong?

Förutsättningarna för att sätta upp markiser skiljer sig mellan olika bostäder. Du bör alltid kontrollera vad som gäller för din bostad med din styrelse eller Seniorgården innan montage. För inglasning av balkong krävs bygglov, och du får ansöka och hantera frågan tillsammans med Bostadsrättsföreningen efter tillträdet. I vissa fall finns det balkonger med inglasning och då framgår det av planlösningen.

Kan jag välja en vägghängd toalett?

Vi har valt att ha snålspolande toalettstolar som står på golvet. Vägghängda toaletter kräver en annan typ av byggnation än den vi har i våra badrum.

Hur stort är det externa förrådet?

Förrådsutrymmena fördelas och anpassas efter bostadens storlek. Det innebär att en mindre bostad också har ett mindre förråd än en större bostad. Storleken varierar mellan 2 och 4 kvadratmeter.

Hur går slutbesiktningen av lägenheten till?

Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman åt Bostadsrättsföreningen. En representant från Seniorgården deltar och du bjuds in att närvara. Du får en kallelse med datum och tid 2–4 veckor före slutbesiktningen.

Kan jag få hjälp att sätta upp exempelvis gardinstänger när jag flyttat in?

Du får alltid möjlighet till två timmars kostnadsfri Hantverkshjälp efter att du flyttat in. Mer information får du i samband med inflyttning. I ett senare skede kan du alltid köpa till hantverkshjälp via Seniorgårdens Boförmåner.

Hur gör jag om något är fel efter inflyttningen?

Du ringer vår kundservice på 020-731 731. Mer om felanmälan finns att läsa på din bostadsrättsförenings hemsida.

Jämför bostäder