JM does not take responsibility for the translation
Gemenskap bra för hälsan

Gemenskap bra för hälsan

Studier visar att ofrivillig ensamhet är ett hot mot folkhälsan. Eventuellt en större riskfaktor för ohälsa än rökning och stillasittande. Därför har regeringen bland annat gett Sveriges största pensionärsorganisationer stöd till ett gemensamt projekt för att minska ensamhet bland äldre.

2019-10-11

För Seniorgården är det här en viktig fråga. Vi vill att varje bostadsprojekt ska bidra till att minska känslan av ensamhet och uppmuntra till delaktighet och social gemenskap. Det finns alltid i våra tankar när vi planerar bostäder. Det ska vara tryggt och möjligt att interagera med andra. Våra bostadskvarter har därför olika sociala mötesplatser som gemensamhetslokal, övernattningsrum för gäster, öppna trapphus, sittplatser för samtal, inspirerande gårdsmiljöer och utblickar över omgivningar där livet pågår. Utöver det stöttar våra projektledare de nystartade bostadsrättsföreningarna och styrelsen med tips kring hur man kan skapa en aktiv, mångsidig och trygg förening som passar många. För det går att bryta ensamhet, även det visar forskningen.

Ta första steget. Den amerikanske psykologi-professorn John T. Cacioppo (1951–2018) har utvecklat en handlingsplan mot ensamhet EASE. Kortfattat går den ut på:

Extend yourself. Ta första steget till kontakt. Hälsa, småprata, sök ögonkontakt med de du möter. 

Action plan. Var aktiv och välj sammanhang där du kan träffa likasinnade. Sök dig till sånt du tycker om, exempelvis en hobby eller en intresseförening.

Selection. Välj vilka du vill bli vän med och satsa på dem.

Expect the best. Förvänta dig det bästa. Utgå från att människor vill dig väl.


Källor: Karolinska institutet, psychologytoday.com.

Jämför bostäder