JM does not take responsibility for the translation

Bo tryggt med Seniorgården

Seniorgården har sedan många år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och en trygg investering för de boende.

Dubbel boendekostnadsskydd

Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till sex månader, efter prövning.

Tillträdesskydd

Du kan skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum, efter prövning.

Det här ingår också i trygghetspaketet

  • Att Seniorgården tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.

  • Att bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.

  • Seniorgården förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

  • En säkerhet för betalda insatser utfärdad av AB Gar-Bo Försäkring AB

  • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.

  • Om det i något av våra projekt, som har en enstegstätad putsad fasad, under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte ska regleras genom en byggfelsförsäkring, kommer Seniorgården att svara för att skadan åtgärdas.

Jämför bostäder