JM does not take responsibility for the translation

Kundombudsman

Seniorgården eftersträvar alltid god kvalitet och har som absoluta målsättning att överlämna en felfri bostad och i rätt tid. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Därför har vi en Kundombudsman.

Om du är missnöjd med hur ditt ärende har behandlats av bostadsprojektet tar du kontakt med Kundombudsmannen, som tar del av ditt ärende och tillsammans med dig och projektledningen, försöker finna en lösning så snart som möjligt.

Kundombudsmannen är anställd av JM-koncernen men arbetar opartiskt och har till uppgift att, från en utgångspunkt utanför det aktuella projektet, pröva kundens klagomål och vid behov medla mellan kunden och Seniorgården.

Tack vare din röst får vi också hjälp med att se vilka områden vi kan förbättra.

Jämför bostäder