JM does not take responsibility for the translation

Underhåll av din bostad

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv utföra enkelt, som att rengöra din tilluftsdon, golvbrunn eller ditt vattenlås. I våra instruktionsfilmer kan du se hur du går tillväga.

Underhåll av fönster och dörrar

Filmen förklarar hur du bäst underhåller fönster och dörrar till din bostad.

Rengöring av vattenlås tvättställ

Filmen beskriver hur du rengör vattenlåset i badrummets tvättställ.

Rengöring av vattenlås köksavlopp

Filmen beskriver hur du rengör vattenlåset i köksavloppet.

Rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåp

Filmen förklarar hur du rengör ditt kylskåp.

Rengöring av golvbrunn

Filmen beskriver hur du rengör din golvbrunn.

Rengöring av frånluftsdon

Filmen beskriver hur du rengör frånluftsdon i din bostad.

Rengöring av filter i tilluftsdon

Filmen beskriver hur du rengör filter i tilluftsdon i din bostad.

Radiatorer

Filmen förklarar hur radiatorer i Seniorgårdens bostäder fungerar samt hur du skall mäta din innertemperatur på ett korrekt sätt.

Jämför bostäder