JM does not take responsibility for the translation

Bo med bostadsrätt

Som bostadsrättshavare är du alltid knuten till medlemskap i en bostadsrättsförening. Det innebär bland annat att du kan påverka hur fastigheten ska skötas.

Ett tryggt boende

Som bostadsrättshavare äger du en andel i bostadsrättsföreningen, vilken i sin tur äger fastigheten. Tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar du föreningens bostäder och gemensamma anläggningar. Du har besittningsrätt till din lägenhet på obegränsad tid och kan bara sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot bostadsrättsföreningens ordningsregler för boendet.

Du har medbestämmande

Du och dina grannar bestämmer hur föreningen ska skötas, av den på föreningsstämman valda styrelsen. Under föreningens första verksamhetsår utses delar av styrelsen av Gar-Bo Försäkring AB för att ni ska kunna sätta er in i styrelsearbetet i lugn och ro.

Du bor till självkostnadspris

I samband med att du förvärvar en nyproducerad bostadsrätt betalar du en kontantinsats till föreningen. Utöver det betalar du en årsavgift uppdelad på 12 månader. Avgiften ska täcka din bostadsrätts andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhåll.

Förvaltning som ni själva vill ha den

Medlemmarna i föreningen bestämmer hur bostadsrättsföreningen ska förvaltas. Du och dina grannar kan göra delar av arbetet själva, som exempelvis gräsklippning, trappstädning och bokföring eller lägga ut hela uppdraget. Via Seniorgårdens koncernbolag JM har ni exempelvis tillgång till tekniska och ekonomiska förvaltningstjänster.

Om det blir aktuellt med försäljning

Du har rätt att sälja din seniorbostad till i stort sett vem som helst och till valfritt pris, förutsatt att någon i köparens hushåll är 55 år vid inflyttning. Bostadsrättsföreningen kan endast motsätta sig överlåtelsen om köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi.

Jämför bostäder