JM does not take responsibility for the translation

SÅ HÄR KÖPER DU DIN BOSTADSRÄTT

Det finns mycket att sätta sig in i inför ett köp av en nyproducerad bostad. Nya begrepp att förstå, både tekniska och juridiska såsom bokning, förhandsavtal, upplåtelseavtal och slutbetalning. Så här går köpet till:

Hitta bostad
 • Planerat projekt

  Planerat projekt innebär att vi förbereder bostadsprojektet för kommande försäljning och byggstart. Än är det ett tag kvar till säljstart men vi vill gärna att du redan nu visar ditt intresse. Det gör du genom att klicka på knappen Anmäl intresse på det projekt du vill veta mer om. Som VIP-kund kan du anmäla din förtur till projektet när VIP-försäljningen pågår. Vill du bli VIP-kund kan du läsa mer här.

 • VIP-Försäljning

  Anmäl förtur

  Anmäla förtur gör du som är VIP-kund när du vill utnyttja din förtur att se och välja bostäder före alla andra. När VIP-försäljningen för ett bostadsprojekt startar, dyker knappen Anmäl förtur upp på projektsidan. För att delta i förtursprocessen måste du klicka på Anmäl förtur. Det räcker inte att vara VIP-kund i sig för att få förtur. I kundmagasinet Seniorbonytt som skickas hem till alla våra VIP-kunder 4 ggr/år, presenterar vi de bostadsprojekt som du kan anmäla förtur på. På Mina sidor kan du läsa mer om förtursanmälan och Seniorbonytts utgivningsplan.

  Köpanmälan

  Köpanmälan innebär att du inom en angiven tidsram kryssar i vilka bostäder som du är intresserad av att köpa. Inför en köpanmälan får du som har anmält förtur på ett bostadsprojekt ta del av fakta, planritningar och priser samt instruktioner om hur du gör en köpanmälan. En köpanmälan förbinder inte till köp.

  Köpanmälan bearbetas

  När tiden för köpanmälan löpt ut bearbetar vi alla val av bostäder som du och andra VIP-kunder gjort. De VIP-kunder som har tidigast registreringsdatum bearbetas först. När du blir kontaktad av mäklaren kommer du erbjudas välja bostad utifrån den köpanmälan du tidigare gjort beroende på vilka av dina val som är lediga.

 • Till salu

  När bearbetningen av alla VIP-kunder som gjort köpanmälan är klar, erbjuds kvarvarande bostäder till allmän försäljning. Bostadsprojektets status ändras från ”VIP-försäljning” till ”Till salu”.

Boka bostad
 • Bokningsavtal

  När du bestämt dig för en bostad skriver vi bokningsavtal. Inom en vecka betalar du in bokningsavgiften på 20.000 kr. Summan drar vi senare av från den dellikvid som du betalar när du skriver kontrakt.

  I samband med bokningen görs en bedömning av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. Du kan endast ha en pågående bostadsaffär åt gången hos Seniorgården eller övriga bolag inom JM-koncernen. Med pågående bostadsaffär menas ännu ej tillträdda bostäder.

  När Seniorgården har undertecknat bokningsavtalet är bostaden bokad för din räkning, enligt villkoren i bokningsavtalet.

Köpa bostad
 • Förhandsavtal

  Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och den nybildade bostadsrättsföreningen där du förbinder dig till att köpa bostadsrätten. Seniorgården intygar till föreningen att det är du som är köpare via det bokningsavtal som du tidigare skrivit under. Innan föreningen undertecknar förhandsavtalet sker en bedömning av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. I samband med tecknandet betalar du ett förskott på 100.000 kr till föreningen. Den bokningsavgift som du tidigare betalat ingår i förskottet, d.v.s. om du betalat en bokningsavgift på 20.000 kr så blir förskottet som du ska betala till föreningen 80.000 kr.

 • Upplåtelseavtal

  När bostadsrättsföreningen upprättat en ekonomisk plan och erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätter tecknar du och föreningen ett upplåtelseavtal. Du betalar nu en dellikvid, dvs. 10 % av bostadens totala pris. Det förskott som du betalat tidigare ingår i dessa 10 %. Innan föreningen undertecknar upplåtelseavtalet prövar den om du kan godtas som medlem i föreningen. Prövningen är en kontroll av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. Slutlikvid, d.v.s. den resterande summan av bostadens totala pris, betalar du i samband med tillträdet.

inredningsval
 • Gör Inredningsval

  Köper du din bostad i tidigt skede har du möjlighet att sätta en egen prägel på inredningen. Den fasta inredningen, Seniorgården Original, komponeras av våra inredare med fokus på form, funktion och hållbarhet. Naturmaterial, god formgivning och smarta funktioner för varje enskilt rum är kärnan i Seniorgården Original. Läs mer om inredningsval.

  Du kan även handplocka detaljer ur vårt tillvalssortiment. Till hjälp har du en av våra inredare, som kan ge dig tips om hur du kan tänka kring dina val. På varje projektsida finns en projektkalender, där ser du det aktuella skedet i processen för just ditt bostadsprojekt.

inflyttning
 • Din bostad blir verklighet

  Under tiden du väntar på att din nya bostad kommer du få löpande information från oss och bli inbjuden till olika informationsmöten. På våra möten får du tillfälle att ställa frågor och möjlighet att lära känna dina nya grannar. Vi berättar också kontinuerligt via e-post och brev om hur arbetet med de nya bostäderna fortskrider. Förutom informationsbrev kan du även följa projektet via webben. Som bostadsrättshavare i en bostadsrättförening kommer du få tillgång till föreningens egna hemsida. Där kommer bostadsrättsföreningen publicera information för dig som är medlem i föreningen.

 • Besiktning

  Innan du tillträder din bostad görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Eventuella anmärkningar åtgärdas sedan kostnadsfritt.

 • Tillträde och slutbetalning

  Senast tre månader före tillträdet får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen ska du ha betalat resterande delen av kontraktssumman och slutfakturan på eventuella tillval. När du visar kvitto på detta får du dina nycklar, och kan flytta in.

 • Hantverkshjälp

  Som nyinflyttad Seniorgårds-kund får du två timmars kostnadsfri hantverkshjälp. Du kanske vill ha hjälp att borra hål i taket för en lampa, sätta upp hyllor och tavlor. Då kan du få hjälp av våra erfarna hantverkare. Förbered arbetet inför hantverkshjälpen genom att markera var du vill att hantverkaren ska utföra arbetet, och ha material till arbetet hemma, så som krokar, spikar, m. m.

 • Garanti

  Två år efter att du flyttat in görs en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig.

 • Trygghetspaket

  Seniorgården erbjuder ett trygghetspaket för att din bostadsaffär ska vara en trygg investering. Läs mer om  trygghetspaketet här.

Jämför bostäder